Tarieven

Openheid en eerlijkheid zijn twee belangrijke criteria die Vijf-C hanteert om uw doelen te realiseren. Hiertoe moet u wel bereid zijn te investeren in een opdracht aan Vijf-C. Een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek maakt deel uit van onze dienstverlening. Is één gesprek niet voldoende dan volgen er meer gesprekken. Alvorens Vijf-C aan de slag gaat staan gemaakte afspraken op papier in de vorm van een offerte. Een duidelijke offerte maakt volgens ons integraal deel uit van een kennismaking.

Wij begrijpen dat een bepaald vertrouwen nodig is voordat tot opdrachtverstrekking kan worden overgegaan. Dit vertrouwen proberen we onder andere te geven door het opnemen van een prestatieparagraaf in het contract. Als wij een bepaalde prestatie te realiseren krijgen dan willen wij ook de consequenties dragen als dat niet lukt.

Daarnaast hanteert Vijf-C een drietal bijzondere elementen die deel uit kunnen maken van de overeenkomst:

Proefperiode
Als de opdrachtgever binnen drie dagen na aanvang van de werkzaamheden geen vertrouwen meer heeft in Vijf-C dan kan de overeenkomst zonder verdere verplichtingen worden ontbonden. Voor de gewerkte dagen brengt Vijf-C slechts 75% van het overeengekomen tarief in rekening.

Bonus voor win-win situatie
“Mond op mond reclame is de beste reclame die er is” wordt wel eens gezegd. Vijf-C onderschrijft dit en beloont opdrachtgevers die zorgdragen voor nieuwe opdrachtgevers; win-win situatie.

Win – Win garantie
Vijf-C garandeert dat de toegevoegde waarde van de uitgevoerde werkzaamheden, uitgedrukt in euro’s, groter is dan de factuur die Vijf-C verzendt. Niet waargemaakt? Zend de betreffende factuur retour waarna deze voor de niet geleverde toegevoegde waarde, zonder discussie, zal worden gecrediteerd.


Het door Vijf-C gehanteerde tarief is van veel factoren afhankelijk. Naast de kostenstructuur zijn dat variabelen zoals de aard van de werkzaamheden, de door de opdrachtgever gewenste inhoud en duur van de overeenkomst en de te bereiken toegevoegde waarde. Indicatief wordt bij het opstellen van een offerte uitgegaan van een tarief tussen de € 631,50 en € 881,50 per dag exclusief BTW en eventuele reiskosten.

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam.

Copyright © 2022 Vijf-C. Alle rechten voorbehouden.
Vrouwesteeg 10, 2801 EK Gouda. Telefoon: (0182) 52 11 75